Danh mục: Đột phá giới hạn

 • Tìm một người quản lí? Sự phụ thuộc và giới hạn tự do

  Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng tìm kiếm một người quản lí, một người mà chúng ta tin rằng sẽ giúp chúng ta tìm được sự tự do và hướng dẫn chúng ta trong các quyết định.

 • 22 nhóm niềm tin giới hạn đề cập trong khoá Thiền Đột phá

  Mục tiêu của các học viên thuộc nhóm này là tháo gỡ những niềm tin giới hạn đang chi phối khiến cho mình thực hành theo các pháp thiền ức chế tâm (khiến cho tâm giữ được bình an, nhưng không cảm nhận được niềm vui và sự tận hưởng).

 • Vì sao nên thực hành Thiền đột phá giới hạn?

  Bạn đừng kì vọng bản thân mình không có giới hạn hay phải thực hành đúng và thực hành được trong mọi khu vực. Nếu bạn làm được điều đó thì bạn đã là Phật rồi. Việc tự ép bản thân cũng là một vấn đề, một niềm tin giới hạn mà bạn cần tháo…

 • Sự thừa nhận cộng đồng (Social Conformity) (P1: Tiếng bíp)

  Là con người, chúng ta có chịu đựng ảnh hưởng của tâm lý đám đông bằng cách tuân thủ theo các tiêu chuẩn và hành vi được xã hội chấp nhận? Điều này được thể hiện khéo léo trong thí nghiệm xã hội sau:

 • Những niềm tin giới hạn bản thân limiting beliefs (P3)

  Có một cách khác, đơn giản hơn để giúp bạn nhận diện và tháo gỡ các niềm tin giới hạn của bản thân một cách nhanh chóng và hiệu quả, là tham dự khóa thiền Đột Phá giới hạn của bản thân online và offline do Thiền Việt nam tổ chức vào tối thứ 2,…

DMCA.com Protection Status