Thấy Ta thấy Người, Chat về Phật pháp

NDQ: có một cái động cơ phía sau, bao trùm lên toàn bộ vấn đề, và làm nền cho mọi chuyện

LhL: Động cơ đó là động cơ gì, em chưa nghĩ ra?

NDQ: em sống trong chỗ thấy người thấy ta!

NDQ: thấy có cái cần phải bảo vệ!

Dưới đây là toàn bộ nội dung cuộc trao đổi, xin mời các bạn cùng đọc nhé:

NDQ: em mới lên hả?

LhL: Vâng!

LhL: Nói chuyện tiếp cái vụ sáng nay nhé!

NDQ: ừ!

NDQ: có vấn đề gì không?

LhL: có

NDQ: vấn đề gì thế?

LhL: Đấy, nghĩa là vấn đề của em là ở chỗ chưa sử dụng được trí tuệ, mà mới hiểu được trí tuệ.

NDQ: ừ

NDQ: và còn một vấn đề nữa!

LhL: Và để sử dụng thì cần phải đi trình kiến giải

NDQ: em biết vì sao em thất bại không?

LhL: thất bại vì không sử dụng được trí tuệ

NDQ: dĩ nhiên rồi

NDQ: nhưng còn một lý do khác nữa!

LhL: Không có tâm trình kiến giải

NDQ: dĩ nhiên rồi

NDQ: nhưng còn một lý do khác nữa

NDQ: em biết là gì không?

LhL: Đó là bị dẫn dắt

NDQ: nhưng vì sao mà bị như vậy?

LhL: Bởi vì không giành được thế chủ động về mình

NDQ: nhưng vì sao mà không giành được thế chủ động về mình?

NDQ: em có biết tại sao không?

LhL: Chưa biết, em đang nghĩ

NDQ: khi nói chuyện với bác Châu em có ở trong Ông chủ không?

LhL: Có lúc có, có lúc không

NDQ: em có bị chi phối bởi động cơ gì trong khi nói chuyện không?

LhL: Có lúc bị chi phối bởi động cơ là trả lời được, chứng minh được

NDQ: có cái đằng sau không?

LhL: Khi đó thì có cái đằng sau

NDQ: còn có động cơ gì khác nữa không?

NDQ: có một cái động cơ phía sau, bao trùm lên toàn bộ vấn đề, và làm nền cho mọi chuyện

LhL: Động cơ đó là động cơ gì, em chưa nghĩ ra?

NDQ: em sống trong chỗ thấy người thấy ta!

NDQ: thấy có cái cần phải bảo vệ!

LhL: Thấy chú Châu và mọi người?

LhL: Đúng là thấy có vấn đề mình đưa ra đang cần bảo vệ

NDQ: do vậy có sự tranh đấu với chú Châu

NDQ: nhưng cái này nó bàng bạc phía sau tất cả mọi vấn đề

NDQ: khi nào em nhớ đến Ông Chủ thì nó tạm thời bị loại bỏ, nhưng khi em quên thì nó xuất hiện trở lại chi phối mọi hành vi và nhận thức của em

LhL: Như vậy là khi mình thấy người khác và vấn đề của mình thì mọi việc làm của mình là đang bảo vệ

cái của mình?

NDQ: đúng thế

NDQ: còn thấy phải bảo vệ để chống lại sự xâm nhập của chú Châu nữa cơ!

NDQ: em xem có phải không?

LhL: Vâng, đúng là như vậy!

NDQ: em xem lại toàn bộ quá trình từ khi chú Châu xuất hiện xem sao?????

NDQ: có những cái gì mà em bảo vệ????

LhL: Em đang ngẫm nghĩ lại quá trình đó!!!

NDQ: ừ!

NDQ: có sự đối kháng, tranh chấp với chú Châu ở trong tâm em hay không??

LhL: Có, trong tâm mình có sự đối kháng, tranh chấp và bảo vệ những ý kiến của mình

NDQ: đó vấn đề chính là ở đó đó!

NDQ: nó chi phối toàn bộ quá trình tiếp xúc của em với chú Châu đúng không?

NDQ: sự đối kháng đó là từ đâu ra????

LhL: Vâng

LhL: sự đối kháng đó từ việc mình bảo vệ ý kiến của mình

NDQ: việc mình bảo vệ ý kiến của mình từ đâu ra?

LhL: Từ việc thấy đây là ý kiến của mình, kia là ý kiến bác Châu. Nghĩa là ở chữ “của”

NDQ: đúng rồi!

NDQ: nhưng chữ của từ đâu ra????

LhL: Chữ “của” đấy xuất phát từ chỗ mình thấy bên kia là bác Châu, từ đấy mới có sự bảo vệ ý kiến “của mình”

NDQ: đúng rồi đó!

NDQ: tất cả xuất phát từ chỗ có thấy người thấy ta

NDQ: rời Ông Chủ

LhL: Nghĩa là đằng sau tất cả mọi vấn đề mà mình đi bảo vệ là ở chỗ thấy có người, có ta

LhL: Nghĩa là rời OC không chỉ là ở biểu hiện bên ngoài là đi bảo vệ, mà ở bên trong là chỗ thấy “có người, có ta”

NDQ: có phải vậy không?

LhL: Vâng, đúng là như vậy!

NDQ: nhưng vậy việc rời OC là cái “NỀN”

NDQ: còn việc sống với OC chỉ là những chấm nhỏ trong cái NỀN đó thôi!

LhL: cái nền?

LhL: nền?

NDQ: cái nền giống như nền nhà ấy!

NDQ: đúng rồi đó!

LhL: a

LhL:

NDQ: sao?????

LhL: Nghĩa là mình sống với OC rất ít, còn rời OC thì vô số

NDQ: từ đó cho thấy điều gì

LhL: Rời là chủ yếu, do mình…

LhL: do mình không biết đến chỗ rời đó là như thế nào

LhL: Nghĩa là nhiều chỗ mình cứ tưởng là sống với OC, nhưng nếu biết đến chỗ này thì mình thấy lại là rời OC rất nhiều

LhL: Bởi vì cái gốc rời OC là ở đấy, nhưng do không biết đến cái gốc này… đúng là gọi là NỀN thì hợp lý hơn… thì mới thấy rằng chỗ sống với OC chỉ là những điểm nhỏ

NDQ: vấn đề là ở đó!

NDQ: khi nào em nhận ra OC thực sự

NDQ: thì cái nền sẽ là SVOC

NDQ: còn việc rời OC sẽ là những điểm chấm

NDQ: em hiểu không?

LhL: Có!

NDQ: từ đó suy ra điều gì????

LhL: Từ đó suy ra vấn đề gốc rễ là SVOC

LhL: Như thế nào là SVOC?

NDQ: em đã nhận ra được như thế nào là SVOC một cách đầy đủ chưa?

LhL: chưa

NDQ: vấn đề chính là ở đó đó!

NDQ: cần phải nỗ lực hơn nữa!

NDQ: trước giờ em có nghĩ đến vấn đề này không?

LhL: Hiện thời chỉ biết rằng lúc rời OC là ở chỗ vừa trao đổi, tức là khi thấy có người có ta

LhL: Có, em cũng có nghĩ

LhL: Sau buổi trao đổi với anh lần trước ấy

NDQ: hiện giờ pháp hành của em là thế này phải không:

NDQ: bình thường em sống!

LhL: vâng

NDQ: khi nào nhớ đến việc SVOC thì nhập trở lại

NDQ: sau đó quên đi

LhL: vâng

NDQ: còn nếu thực hành đúng pháp thì thế nào em biết không?

LhL: Thì bình thường thì sống với OC

NDQ: thế nào nữa!

LhL: lúc nào quên thì rời OC

NDQ: không phải vậy!

LhL: chỗ nào không biết thì rời OC

LhL: không phải ở chỗ nào?

NDQ: bình thường thì SVOC

NDQ: khi nào rời OC thì biết

LhL: Vâng, đúng ra SVOC phải là như vậy!

NDQ: em có thấy sự khác biệt giữa hai bên không?

LhL: Có, đúng là có sự khác biệt.

NDQ: khác thế nào?

LhL: Một đằng là SVOC là nền, một đằng SVOC chỉ là những chỗ nhớ ra

NDQ: để thực hiện theo cách của anh nói, đòi hỏi phải có cái gì em biết không?

LhL: Để thực hiện theo cách đó thì đòi hỏi phải biết SVOC là như thế nào

NDQ: không phải!!!!

NDQ: đúng hơn là chưa đủ!!!

LhL: Phải biết rõ những chỗ rời OC

NDQ: chính xác là như vậy!

NDQ: phải biết rõ như thế nào là rời OC

NDQ: biết đầy đủ

LhL: Vâng, như thế nào là rời OC thì chính xác hơn.

NDQ: biết như thế nào là SVOC (Sống Với Ông Chủ) chỉ là cái biết chết cứng!

NDQ: từ đó cần phải quan sát, đối chiếu, suy nghiệm với những lúc rời OC để biết rõ được như thế nào là rời OC

LhL: Vâng

NDQ: khi đó cái biết này mới trở thành cái biết sống động

NDQ: giúp cho ta trong việc tu hành

LhL: Tại sao cái biết SVOC là cái biết chết cứng?

NDQ: em hãy tự mình suy nghĩ xem nhé!

LhL: Có phải là khi đó cái biết chỉ đóng khung ở chỗ SVOC

NDQ: cái biết này là một nhận thức

NDQ: đúng là như vậy!

NDQ: đóng khung ở chỗ SVOC

LhL: Một nhận thức không đổi

NDQ: rồi khi hữu sự đem ra áp dụng!

LhL: à!!!!!!!

NDQ: nó sẽ không chuyển hóa được

NDQ: không giúp được cho em những lúc rời OC!

NDQ: em hiểu không?

LhL: Anh nói đến chỗ này em mới nhận ra rằng 2 đằng khác nhau: một đằng là SVOC như một công thức và mình khi gặp việc đem ra sử dụng

LhL: Có

NDQ: chính là như vậy đó!

NDQ: vậy em có biết em cần phải làm gì không?

LhL: Một đằng là SVOC là cái nền rồi, mình cần quan tâm là tìm hiểu xem như thế nào là rời OC

NDQ: đúng vậy!

LhL: Vấn đề cần làm là tìm hiểu xem như thế nào là rời OC?

NDQ: nhưng vẫn cần phải tiếp tục tìm hiểu xem SVOC là như thế nào!

NDQ: vì nếu chỗ nhận về SVOC mà bị thiếu sót thì chỗ nhận về chỗ rời OC cũng sẽ bị thiếu sót!

NDQ: cho nên phải tiến hành song song!

NDQ: vừa phải tiếp tục tìm hiểu như thế nào là SVOC

LhL: Tiến hành tìm theo hai hướng?

NDQ: vừa phải tiến hành tìm hiểu như thế nào là rời OC dựa trên chỗ SVOC mà mình đã nhận ra

NDQ: đúng là như vậy!

NDQ: mặt khác tiếp tục đi trình kiến giải về chỗ nhận ra của mình!

NDQ: khi nào em nhận ra rằng có thể trình kiến giải với tất cả mọi người, chứ không đơn giản là

trình với một vị thày tu theo Thiền tông thì mới được

LhL: Vâng

NDQ: em hiểu rồi chứ!

Ấn chia sẻ, nếu bạn thấy bài viết này hữu ích cho ai đó đang cần!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới đăng

CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ CÁC KHOÁ HỌC THIỀN VIỆT NAM

Đăng kí nhận thông tin mới

DMCA.com Protection Status