Danh mục: Suy ngẫm

 • Câu chuyện hỏi đường và “cái ngu lừa thầy”

  Như câu chuyện trên cho thấy, việc không lắng nghe chỉ dẫn và đánh bại người chỉ dẫn sẽ không giúp chúng ta tiến bộ trong hành trình tu thiền. Để đạt được tiến triển và khắc phục chướng ngại, chúng ta tập trung vào mục tiêu, chứ không bị lạc qua một hướng khác…

 • Thói “thích tu” nhưng không thích sửa: thích tu hay thích danh tu?

  Thói quen “thích tu” nhưng không thích sửa là một thái độ mà nhiều người thấy mình đang tu gặp phải. Điều này thường xảy ra khi người ta có mong muốn thay đổi bản thân, nhưng lại không muốn thực hiện những thay đổi cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

 • Phân biệt: nguyên nhân – nguyên cớ – kết quả – điều kiện

  Nguyên nhân và kết quả là một cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin. Phương pháp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực hình sự. 

 • Bị bạo hành thì nên làm gì?

  Nhiều người lại khuyên bảo con cái hoặc có cho mình giải pháp của bạo lực là nếu ai đó bạo lực với mình thì mình sẽ phản kháng, hay đánh lại họ, chiến đấu với họ đến cùng. Đây thực sự không phải là một giải pháp phù hợp. Dưới đây, Thiền Việt Nam…

 • Chuyển mâu thuẫn thành toàn tâm toàn ý (full engagement)

  Thuật ngữ “toàn tâm toàn ý” được định nghĩa là trạng thái tập trung hoàn toàn vào một hoạt động cụ thể và không bị phân tâm bởi các suy nghĩ hoặc hoạt động khác. Thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu tâm lý học và tâm trí học, đặc biệt…

DMCA.com Protection Status