Koro tài trợ học phí cho học viên Thiền Việt Nam

Nhằm khuyến khích, động viên cộng đồng tham dự các khóa thiền, giúp gia tăng trải nghiệm hạnh phúc và gia tăng sức khỏe tinh thần, góp phần bảo vệ sức khoẻ và đẩy lùi bệnh tật. Trong bộ giải pháp Tâm – Ý – Khí – Nước – Dinh dưỡng, Tâm và Ý là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Công ty Koro triển khai chương trình CRS tài trợ học phí cho những học viên tham dự các khóa thiền do Thiền Việt nam tổ chức.  

Koro tài trợ học viên Thiền Việt Nam
Koro tài trợ học viên Thiền Việt Nam

Nội dung tài trợ như sau:

1. Tài trợ ban đầu

Tất cả các học viên khi tham dự lần đầu bất cứ khoá đào tạo về thiền nào, thuộc chương trình Thiền Việt Nam (được thể hiện trong phụ lục 01), nếu có đăng ký nhận tài trợ từ Koro, thì đều sẽ được Koro tài trợ toàn bộ học phí dưới hình thức tặng Voucher khoá thiền 100% học phí. 

Ví dụ: học viên A khi tham dự khoá thiền Đột phá giới hạn bản thân, và bạn A có đăng ký nhận Voucher 100% học phí cho khoá thiền. Khi đó bạn A sẽ được Koro tài trợ 100% học phí, dưới hình thức tặng Voucher khoá thiền 100% học phí. 

Sau khi tham dự khoá thiền Đột phá giới hạn bản thân và hoàn thành khóa thiền này, được Thiền Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá thiền Đột phá giới hạn bản thân, và được quyền tham dự khoá “thiền chứng kiến”. 

Nếu bạn A đăng ký tham dự khoá “thiền chứng kiến” và đăng ký nhận Voucher 100% học phí cho khoá thiền này, thì bạn A sẽ được Koro tài trợ 100% học phí, dưới hình thức tặng Voucher khoá thiền 100% học phí. 

2. Tài trợ tham dự lại (áp dụng cho lần đầu)

Nếu học viên nào, sau khi tham dự lần đầu một khoá thiền nào đó, tuy chưa hoàn thành khoá thiền này. Nhưng nếu có nhu cầu học lại, và có đăng ký nhận tài trợ từ Koro, thì sẽ được Koro tài trợ 20% học phí của khoá thiền đó, dưới hình thức tặng Voucher giảm 20% học phí. Nghĩa là, học viên đó chỉ cần đóng phí 80% cho khoá học đã đăng kí. (Chương trình chỉ áp dụng cho lần đầu tiên tham dự học lại)

3. Tài trợ giới thiệu

Nếu học viên nào, sau khi tham dự bất cứ khoá thiền nào của Thiền Việt Nam, tuy chưa hoàn thành khoá thiền này, nhưng cảm thấy được lợi ích của khóa thiền này và giới thiệu người khác tham dự. Thì với mỗi một người mà học viên này giới thiệu sẽ được Koro tài trợ giảm thêm 20% học phí khi học viên này đăng kí khoá học.

Chương trình này được áp dụng chung với chương trình tài trợ tham dự lại.

Ví dụ 1: học viên A, Sau khi tham dự khoá thiền Đột phá giới hạn bản thân lần đầu, nhưng chưa hoàn thành khoá thiền này, và có nhu cầu học lại khoá thiền này, đồng thời học viên A giới thiệu được 3 học viên mới tham dự khoá thiền Đột phá giới hạn bản thân. Nếu bạn A có đăng ký nhận nhận tài trợ từ Koro, thì sẽ được Koro tài trợ:

  • 20% học phí của khoá thiền đó khi học lại lần đầu
  •  60% học phí của khoá thiền đó do giới thiệu được 3 học viên mới. 

Như vậy học viên A được Koro tài trợ tổng cộng 80% học phí khi tham dự lại khoá thiền này.

Ví dụ 2: học viên A, đã 2 lần tham dự khoá thiền Đột phá giới hạn bản thân, nhưng chưa hoàn thành khoá thiền này, và có nhu cầu học lại khoá thiền này lần thứ ba. Đồng thời học viên A giới thiệu được 3 học viên mới tham dự khoá thiền Đột phá giới hạn bản thân, Nếu bạn A có đăng ký nhận nhận tài trợ từ Koro, thì sẽ được Koro tài trợ 60% học phí của khoá thiền đó do giới thiệu được 3 học viên mới. 

4. Tài trợ thực hành

(áp dụng sau khi hoàn thành việc duy trì thực hành và được Thiền Việt Nam tặng riêng voucher cho cá nhân người thực hành)

Đối với thiền thì học rồi cần phải hành trì thường xuyên.

Koro khuyến khích mọi học viên đã tham dự các khoá thiền của Thiền Việt nam tham dự thường xuyên và đều đặn các buổi thực hành thiền tập trung (online) do Thiền Việt Nam tổ chức, và theo thời khoá của từng cá nhân do Thiền Việt Nam hướng dẫn, cũng như thực hành thiền trên chatbot 5min.

Để động viên, khuyến khích các học viên thực hành thiền, Koro sẽ tài trợ cho những học viên chuyên cần thực hành thiền theo hình thức như sau:

  1. Tài trợ thực hành thiền tập trung (online) do Thiền Việt Nam tổ chức (không bao gồm các khoá học mà Thiền Việt Nam tổ chức)

Với những học viên có đăng ký thực hành thiền tập trung (online) do Thiền Việt Nam tổ chức, nếu tham dự đều đặn, chuyên cần liên tục trong 3 tháng (mà không bị thiếu buổi nào) sẽ được Koro tài trợ dưới hình thức tặng Voucher khoá thiền 20% học phí. Hình thức tài trợ này có thể tài trợ nhiều lần.  

Ví dụ: Thiền Việt Nam sẽ tổ chức các thời thiền tập trung vào sáng thứ 3 và thứ 5. Và bạn thực hành đều đặn, chuyên cần liên tục trong 3 tháng (mà không bị thiếu buổi nào). Sau khi hoàn tất thực hành, bạn sẽ được Thiền Việt Nam email voucher dành riêng cho bạn để giảm 20% cho việc đăng kí học lại khoá đã học hoặc khoá thiền tiếp theo.

  1. Tài trợ thực hành thiền theo thời khoá của từng cá nhân do Thiền Việt Nam hướng dẫn

Với những học viên có đăng ký thực hành thiền tập trung (online) do Thiền Việt Nam tổ chức, và còn đăng ký thêm chương trình thực hành thiền theo thời khoá của từng cá nhân do Thiền Việt Nam hướng dẫn. Thời thiền cá nhân bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, 7 ngày trong tuần, có lập kế hoạch và có báo cáo dưới sự hướng dẫn của Thiền Việt Nam.

Nếu tham dự đều đặn, chuyên cần liên tục trong 3 tháng (mà không bị thiếu buổi nào) của cả hai chương trình, thì ngoài việc được nhận Voucher khoá thiền 20% học phí theo chương trình tài trợ thực hành thiền tập trung, sẽ còn được Koro tài trợ thêm dưới hình thức tặng Voucher khoá thiền 40% học phí. Hình thức tài trợ này có thể tài trợ nhiều lần. 

Ví dụ: Thiền Việt Nam sẽ tổ chức các thời thiền tập trung vào sáng thứ 3 và thứ 5. Bạn đăng kí thêm thực hành thiền theo thời khoá của cá nhân 12 tiếng/ngày và 7 ngày/tuần, có lập kế hoạch và có báo cáo. Và bạn thực hành đều đặn, chuyên cần liên tục trong 3 tháng (mà không bị thiếu buổi nào). Sau khi hoàn tất thực hành, bạn sẽ được Thiền Việt Nam email voucher dành riêng cho bạn giảm thêm 40% tổng cộng 60% cho việc đăng kí học lại khoá đã học hoặc khoá thiền tiếp theo. 

  1. Tài trợ thực hành thiền trên 5min

Với những học viên có đăng ký thực hành thiền tập trung (online) do Thiền Việt Nam tổ chức, và còn đăng ký thêm chương trình thực hành thiền theo thời khoá của từng cá nhân do Thiền Việt Nam hướng dẫn, nếu tham dự đều đặn, chuyên cần liên tục trong 3 tháng (mà không bị thiếu buổi nào) của cả hai chương trình, nếu có đăng ký hoạt động thực hành chánh niệm trên 5 min với thiền việt nam và thực hành đều đặn mỗi ngày trong 3 tháng liên tục, thì ngoài việc được nhận Voucher khoá thiền 60% học phí theo 2 chương trình tài trợ thực hành thiền tập trung và tài trợ thực hành thiền theo thời khoá, sẽ còn được Koro tài trợ thêm dưới hình thức tặng Voucher khoá thiền 40% học phí. Hình thức tài trợ này cũng có thể tài trợ nhiều lần.  

5. Tài trợ fan cứng

(áp dụng sau một quá trình ủng hộ Thiền Việt Nam và được Thiền Việt Nam tặng riêng voucher cho cá nhân người thực hành)

Nếu học viên nào thường xuyên đọc bài viết trên website Thiền Việt Nam và chia sẻ bài viết cho các bạn khác đọc, học viên cũng thường xuyên thảo luận về các nội dung trên web Thiền Việt Nam sẽ được Koro tặng voucher giảm giá khoá học. Mệnh giá voucher sẽ đa dạng từ 5%-100% tuỳ theo mức độ học viên ủng hộ Thiền Việt Nam.

Lưu ý: Các hình thức nhận voucher này chỉ áp dụng tối đa 100%, cho khoá đang đăng kí (khoá học lại hoặc khoá tiếp theo) và không được lưu lại cho các khoá sau đó. (trừ trường hợp bạn nhận được voucher cá nhân với cách thức sử dụng khác với lưu ý này)

Khoá thiền Đột phá giới hạn sẽ khai giảng vào ngày 03/04/2022 sắp tới.

Thông tin chi tiết: https://thienvietnam.org/dot-pha/

GIỚI THIỆU KORO

Được thành lập vào năm 2020, Koro là công ty đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nước tốt cho sức khỏe, với chi phí hợp lý phù hợp với mọi người dân.

Hiện nay, Koro đang cung cấp dòng sản phẩm máy lọc nước từ trường sản xuất tại Ý, mang đến nguồn nước tự nhiên cân bằng dễ dàng thẩm thấu vào tế bào nhất.

Ngoài ra, Koro còn được biết đến là đối tác chiến lược của hai hãng lọc nước hàng đầu thế giới là Pentair USA và Atlas Filtri Italy.

Dựa vào chất lượng nước nguồn, công ty sẽ tư vấn cho khách hàng các dòng máy lọc nước phù hợp nhất để đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất có thể.

Ngoài những sản phẩm lõi về nước, Koro còn cung cấp những sản phẩm bổ trợ về tinh thần nhằm giúp gia tăng sức khỏe một cách bền vững.

Koro định vị là nơi khách hàng được đồng hành trong hành trình tìm kiếm những giải pháp về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tìm hiểu thêm về Koro tại đây: https://koro.love/

Săn voucher của Koro tại đây: https://koro.love/tai-tro/voucher-khoa-hoc-thien-dot-pha-thien-viet-nam/

Ấn chia sẻ, nếu bạn thấy bài viết này hữu ích cho ai đó đang cần!

Một bình luận cho “Koro tài trợ học phí cho học viên Thiền Việt Nam”

  1. Ảnh đại diện Nguyễn thị tiệp
    Nguyễn thị tiệp

    Cảm ơn koro love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới đăng

CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ CÁC KHOÁ HỌC THIỀN VIỆT NAM

Đăng kí nhận thông tin mới

DMCA.com Protection Status
Mục lục