Phân biệt sự khác nhau giữa Thiền và Flow

Trạng thái thiền và trạng thái flow là hai trạng thái tâm lý mà con người có thể trải qua, và mỗi trạng thái này có những đặc điểm riêng. Dưới đây là sự giống nhau và khác nhau giữa trạng thái thiền và trạng thái flow:

Giống nhau giữa Thiền và Flow:

Sự tập trung cao: Cả trạng thái thiền và trạng thái flow đều đòi hỏi mức độ tập trung cao đối với hoạt động đang diễn ra. Cả hai đều liên quan đến khả năng tập trung tuyệt đối vào hiện tại và không bị xao lạc bởi suy nghĩ hoặc phiền toái khác.

Tình trạng tự mất: Cả thiền và flow đều có khả năng làm mất đi ý thức về thời gian và không gian xung quanh. Trong cả hai trạng thái, mọi tâm trạng, lo lắng và suy nghĩ về tương lai hay quá khứ đều giảm thiểu.

Sự tận hưởng: Cả thiền và flow đều mang lại một sự tận hưởng trong từng phút giây của hiện tại.

Hoàn toàn tham gia: Trong cả thiền và trạng thái flow, người tham gia đều hoàn toàn hòa mình vào hoạt động đang diễn ra.

Cảm giác hạnh phúc và sự thỏa mãn: Cả thiền và flow đều mang lại một trạng thái hạnh phúc và thỏa mãn. Trong cả hai trạng thái, người thực hành hoặc tham gia vào một hoạt động cảm thấy thú vị, thách thức nhưng không quá khó khăn, và cảm thấy hài lòng với sự tiến triển của mình.

Sự khác nhau giữa Thiền và Flow:

Hoạt động đối tượng: Trạng thái thiền có thể xuất hiện trong bất cứ hoạt động nào, chứ không khu trú trên một hoạt động cụ thể. Điều này có nghĩa là nếu trạng thái thiền xuất hiện khi ta đang làm một công việc gì đó, nếu sau đó ta chuyển sang công việc khác thì trạng thái thiền cũng không mất. Và do vậy ta sẽ không có xu hướng níu kéo vào công việc cũ. Trong khi đó, trạng thái flow xuất hiện khi một người đang tham gia vào một hoạt động cụ thể và phù hợp. Nếu khi đó ta đổi sang một hoạt động khác thì trạng thái flow sẽ mất đi.

Mục tiêu và ý nghĩa: Trong thiền, mục tiêu thường là mở rộng giới hạn của khu vực thiền, đạt đến sự tự do hoàn toàn của tâm trí. Trong khi đó, trạng thái flow không có mục tiêu cuối cùng, 

Khả năng làm chủ: Với trạng thái thiền, ta có thể làm chủ được sự xuất hiện của nó theo ý mình, còn trạng thái flow lại xuất hiện một cách tự nhiên trong điều kiện, hoàn cảnh phù hợp.

Mất cảm giác về thời gian và không gian: Trong trạng thái flow, người tham gia hoàn toàn mất cảm giác về thời gian và không gian. Trong khi đó, với thiền, người thực hành thiền có thể hoàn toàn mất cảm giác về thời gian và không gian giống như trạng thái flow, nhưng cũng có thể không mất cảm giác về thời gian và không gian, tuỳ theo từng loại thiền khác nhau.

Cảm giác ấm áp và tình yêu thương: Trong trạng thái thiền có xuất hiện cảm giác ấm áp và tình yêu thương. Còn trong trạng thái flow thì không có xuất hiện loại cảm giác này. 

Nguồn gốc: Thiền là một trạng thái luôn có sẵn, và không bao giờ biến mất, chỉ ta ta có cho phép nó được tự do tuôn chảy hay không mà thôi. Còn flow lại là một trạng thái được tạo mới và nó sẽ tự động biến mất khi các điều kiện kích hoạt nó không còn.

Ấn chia sẻ, nếu bạn thấy bài viết này hữu ích cho ai đó đang cần!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới đăng

CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ CÁC KHOÁ HỌC THIỀN VIỆT NAM

Đăng kí nhận thông tin mới

DMCA.com Protection Status
Mục lục