Danh mục: Yêu Trong Thiền

  • Luận về tình yêu

    Luận về tình yêu

    “Tình yêu”, giống như một dòng suối nguồn ấm áp, có sẵn ở trong mỗi con người. Nhưng bình thường khi không có ai để ta yêu, thì dòng suối đó sẽ bị chặn lại, ngủ ngầm ở sâu thẳm trong vô thức…

DMCA.com Protection Status