Danh mục: Tham khảo

 • Phương pháp hỏi – một nghệ thuật lập luận

  Một mục sư da trắng đã hỏi một lãnh tụ da đen: “Ngài có chí hướng giải phóng người da đen, sao ngài không sang châu Phi, ở đó rất nhiều người da đen?”. Lãnh tụ da đen nọ lập tức hỏi lại: “Còn ngài có chí hướng giải phóng linh hồn, sao ngài không…

 • Flow – Một lối thoát lành mạnh khỏi “làm việc”

  Tới hiện nay, Csikszentmihalyi là một trong những nhà nghiên cứu hạnh phúc có ảnh hưởng nhất và một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng nhất trên thế giới, nổi tiếng nhất vì nghiên cứu của ông về trạng thái tập trung tuyệt đối (Flow).

 • Conformity là gì? Định nghĩa, loại hình và nghiên cứu tâm lý học

  “Conformity” là thuật ngữ chỉ sự tuân thủ hoặc phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực, hoặc ý kiến chung của xã hội, nhóm, hay tổ chức nào đó. Nó thường được sử dụng để mô tả hành vi của một người hoặc một nhóm người cố gắng để phù hợp hoặc làm theo…

 • Đoạn trích về trình kiến giải trong Pháp Bảo Đàn Kinh

  Huyền Sách nói: “Từ đời Phật Oai Âm Vương trở về trước thì được, còn từ đời Phật Oai Âm Vương về sau, nếu không có thầy mà tự ngộ, hầu hết đều là ngoại đạo.”

 • Tiềm thức của bạn có thể hạn chế bạn như thế nào?

  Khi chúng ta trải nghiệm bất cứ điều gì trong cuộc sống, điều này được thực hiện thông qua ý thức. Nhưng dữ liệu này sau đó sẽ đi vào kho lưu trữ hay còn gọi là tiềm thức và được lưu giữ ở đó. Khi chúng ta trải qua một tình huống tương tự trong tương…

DMCA.com Protection Status