Trình kiến giải – Pháp môn thất truyền

Tu thiền đốn ngộ
Trong là chỉ tâm
Ngoài trình kiến giải
Trong ngoài tương ưng

Sống chỗ chỉ tâm
Tuỳ theo ngộ tâm
Và ngộ chỗ chỉ
Trình chỗ chỉ tâm

Ngộ tâm chỉ tâm
Nhận ra giới hạn
Ngộ tâm chỉ tâm
Cứ vậy trôn ốc

Dựa trên nguyên tắc
Tâm là tất thảy
Sống chỗ chỉ tâm
Là không giới hạn
Từng chỗ sống đó
Giác đấu đồng môn
Xin trình kiến giải
Chỗ sống của mình

Nguyên tắc của trình
Phải được xác nhận
Đầu tiên các thầy
Sau là mọi pháp

Trình chỗ chỉ tâm
Chẳng cầu công nhận
Ai cũng là thầy
Giúp chỉ lỗi sai

Chỉ tâm là trong
Ngoài trình kiến giải
Là cách hành trì
Của người cầu đạo

Bản quyền tác giả: Nguyễn Thị Minh Đăng
Ấn chia sẻ, nếu bạn thấy bài viết này hữu ích cho ai đó đang cần!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới đăng

CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ CÁC KHOÁ HỌC THIỀN VIỆT NAM

Đăng kí nhận thông tin mới

DMCA.com Protection Status